วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

นิสิตที่น่ารักทุกคนนิสิตที่รัก..
        ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนสู่ "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ในตอนนี้ครูอยากให้นิสิตทุกชั้นปีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการเป็นครูที่ดีในอนาคต เป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมในสายตาผู้อื่น เริ่มง่ายที่ตัวของเราก่อน ด้วยการแต่งกายให้สุภาพ ดูดี ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย พูดจาให้สุภาพ นุ่มนวล รู้จักมารยาทและการปฏิบัติตนในสังคม ตามวัฒนธรรมไทย นิสิตที่รักทั้งหลาย ในอนาคตเราจะออกไปเป็นครู เป็นต้นแบบของเยาวชน เป็นผู้นำในสังคมที่ใครๆก็นับถือ จะดี จะร้าย อยู่ที่การกระทำของตนเองนะค่ะ
            มีปัญหาประการใด เข้ามาพบครู มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ห้องสาขาวิชานะค่ะ ยินดีต้อนรับนิสิตที่น่ารักทุกคนค่ะ

ด้วยรัก..อาจารย์พัฐฬภรณ์